Varför?

Förhoppningen med Självmordspodden är att


  • nå ut till fler människor med kunskap om psykisk ohälsa och tidiga tecken på psykisk sjukdom,

  • att fler människor tidigare söker stöd, för bättre möjligheter till återhämtning,

  • att bryta stigma, förändra normer och minska fördomar kring psykisk ohälsa,

  • att färre gör självmordsförsök och att färre tar sina liv,

  • att fler får leva vidare tillsammans med sina nära.
Självmordspodden har


  • korta avsnitt för dig som inte vill eller orkar lyssna länge, kanske på grund av just psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedssättning.

  • längre avsnitt för dig som vill och kan.Podden är just nu under utveckling och fler avsnitt publiceras inom kort.

Läs mer om initiativet här liksom om hur du kan bidra till att fler hittar hit.